Dokumenty

1996-06-18 Regulamin organizacyjny S.M. Naftowiec w Zielonej Górze – pobierz pdf

1996-06-18 Regulamin Zarządu S.M. Naftowiec w Zielonej Górze – pobierz pdf

1997-08-25 Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – pobierz pdf

1998-04-01 Regulamin określający zasady postępowania w sprawach przydziału i zamiany mieszkań – pobierz pdf

1998-09-28 Regulamin rozliczenia kosztów inwestycji – pobierz pdf

1998-12-14 Zasady tworzenia i wykorzystania Funduszu Wkładów Budowlanych – pobierz pdf

1998-12-14 Zasady tworzenia i wykorzystania Funduszu Wkładów Zaliczkowych – pobierz pdf

1998-12-14 Zasady tworzenia i wykorzystania Funduszu Zasobowego – pobierz pdf

2009-07-14 Regulamin porządku domowego oraz używania lokali w budynkach – pobierz pdf

2009-07-14 Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody oraz odprowadzania ścieków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami – pobierz pdf

2009-07-14 Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody do budynków – pobierz pdf

2009-09-02 Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko prezesa – pobierz pdf

2012-03-05 Regulamin Komisji Rewizyjnej – pobierz pdf

2012-06-30 Regulamin Rady Nadzorczej – pobierz pdf

2017-03-21 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Naftowiec” – pobierz pdf

2018-12-07 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych i informacji – pobierz pdf

2018-12-07 Zarządzane ryzykiem – pobierz pdf

2020-09-08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za rok 2019 – pobierz pdf

2020-09-08 Uchwała w sprawie podziału wyniku GK – pobierz pdf

2020-09-08 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rady nadzorczej – pobierz pdf

2020-09-08 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – pobierz pdf 

2020-09-08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 – pobierz pdf

2020-09-08 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – pobierz pdf

2021-09-25 Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Naftowiec” – pobierz pdf

2022-03-28 Regulamin windykacji z tytułu opłat za używanie lokali – pobierz pdf

2022-05-23 Regulamin Funduszu Remontowego SM Naftowiec – pobierz pdf

2022-07-22 Regulamin napraw wewnątrz lokali w SM Naftowiec – pobierz pdf

2022-08-22 Regulamin udostępniania dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze. – pobierz pdf

2022-09-26 Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej Naftowiec na wykonanie robót budowlanych, remontów i modernizacji – pobierz pdf

2023-01-01 Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej Naftowiec w Zielonej Górze – pobierz pdf

Dokumenty uchwał, które będą przedmiotem głosowania

UCHWAŁA Nr 01 /2021 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze z dnia 17.09.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021 – pobierz doc

UCHWAŁA Nr 02/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze z dnia 17.09.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 – pobierz doc

UCHWAŁA Nr 03/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze z dnia 17.09.2022 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 – pobierz doc

UCHWAŁA Nr 04/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze z dnia 17.09.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – pobierz doc

UCHWAŁA Nr 05/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze z dnia 17.09.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – pobierz doc

Uchwała Nr 06/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze z dnia 17.09.2022 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2021 – pobierz doc

Lokalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Naftowiec”

ul. Stefana Wyszyńskiego 11a

65-536 Zielona Góra

GODZINY PRACY BIURA

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

SKONTAKTUJ SIĘ

T: (+48) 68 451 10 31

T: (+48) 68 451 10 32

T: (+48) 68 451 10 33

sekretariat@smnaftowiec.pl

Sprawy techniczne po godzinie 15:

T: (+48) 500 156 041

logo