Dokumenty

2000-01-01 Regulamin rozliczania energii cieplnej zużytej przez członków i najemców na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz zużycia zimnej wody”, obowiązujący od 01 stycznia 2000 – pobierz pdf

2009-07-14 Regulamin porządku domowego oraz używania lokali w budynkach – pobierz pdf

2012-03-05 Regulamin Komisji Rewizyjnej – pobierz pdf

2012-06-30 Regulamin Rady Nadzorczej – pobierz pdf

2017-03-21 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Naftowiec” – pobierz pdf

2018-12-07 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych i informacji – pobierz pdf

2018-12-07 Zarządzane ryzykiem – pobierz pdf

2022-01-01 Regulamin organizacyjny SM Naftowiec – pobierz pdf

2022-01-01 Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody do budynków oraz odprowadzania ścieków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za wodę i ścieki” z 2022 r. – pobierz pdf

2022-03-28 Regulamin windykacji z tytułu opłat za używanie lokali – pobierz pdf

2022-04-25 Regulamin Zarządu SM Naftowiec – pobierz pdf

2022-05-23 Regulamin Funduszu Remontowego SM Naftowiec – pobierz pdf

2022-07-22 Regulamin napraw wewnątrz lokali w SM Naftowiec – pobierz pdf

2022-08-22 Regulamin udostępniania dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze. – pobierz pdf

2022-09-26 Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej Naftowiec na wykonanie robót budowlanych, remontów i modernizacji – pobierz pdf

2023-01-01 Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej Naftowiec w Zielonej Górze – pobierz pdf


Lokalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Naftowiec”

ul. Stefana Wyszyńskiego 11a

65-536 Zielona Góra

GODZINY PRACY BIURA

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

SKONTAKTUJ SIĘ

T: (+48) 68 451 10 31

T: (+48) 68 451 10 32

T: (+48) 68 451 10 33

sekretariat@smnaftowiec.pl

Awarie po godz. pracy SM oraz w

weekendy i święta:

T: (+48) 68 416 11 10

logo