Rada Nadzorcza

UCHWAŁY

Uchwały Rady Nadzorczej udostępniane są tylko i wyłącznie członkom SM "Naftowiec", którzy zgłoszą się w sekretariacie SM w celu uzyskania dostępu do treści. Zgodnie z zapisami Statutu § 9.II. pkt. 9 i 10 - do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu udostępninia dokumentów, członkom SM "Naftowiec" przysługuje jedynie prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu.

Lokalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Naftowiec”

ul. Stefana Wyszyńskiego 11a

65-536 Zielona Góra

GODZINY PRACY BIURA

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

SKONTAKTUJ SIĘ

T: (+48) 68 451 10 31

T: (+48) 68 451 10 32

T: (+48) 68 451 10 33

sekretariat@smnaftowiec.pl

Awarie po godz. pracy SM oraz w

weekendy i święta:

T: (+48) 68 416 11 10

logo