Protokoły

Protokoły Rady Nadzorczej udostępniane są tylko i wyłącznie członkom SM “Naftowiec”, którzy zgłoszą się w sekretariacie SM w celu uzyskania dostępu do treści. Zgodnie z zapisami Statutu § 9.II. pkt. 9 i 10 – do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu udostępninia dokumentów, członkom SM “Naftowiec” przysługuje jedynie prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu.

Plan pracy  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Naftowiec” w Zielonej Górze na 2018 r.
 1. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2018 r.
 2. Uchwalanie planu gospodarczo-finansowego na 2018 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 4. Analiza zaległości czynszowych – sprawy sądowe i komornicze.
 5. Analiza rozliczenia CO za sezon grzewczy 2017/18 na poszczególnych budynkach – wykaz reklamacji.
 6. Analiza (co kwartał) zużycia wody zimnej oraz kosztów ciepłej wody na poszczególnych budynkach – wykaz reklamacji.
 7. Analiza udziału wpływów od lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych w finansowaniu remontów, kosztów eksploatacji, energii elektrycznej, wieczystej dzierżawy i podatku od nieruchomości.
 8. Analiza rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenie wysokości opłat za lokale.
 9. Kontrola bieżącej pracy Zarządu.
 10. Kontrola nad sposobem rozpatrywania przez Zarząd korespondencji i wniosków członków spółdzielni oraz sposoby ich rozpatrywania.
 11. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 12. Przegląd Statutu oraz Regulaminów Wewnętrznych Spółdzielni pod względem zgodności z aktualnymi przepisami.
 13. Uchwalenie struktury organizacyjnej spółdzielni – jeśli nastąpi zmiana.

Lokalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Naftowiec”

ul. Stefana Wyszyńskiego 11a

65-536 Zielona Góra

GODZINY PRACY BIURA

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

SKONTAKTUJ SIĘ

T: (+48) 68 451 10 31

T: (+48) 68 451 10 32

T: (+48) 68 451 10 33

sekretariat@smnaftowiec.pl

Awarie po godz. pracy SM oraz w

weekendy i święta:

T: (+48) 68 416 11 10

logo