Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec” informuje, że dnia 17 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w sali zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze przy ul. Długiej 5 odbędzie się walne zgromadzenie członków.

W dniu dzisiejszym w Państwa skrzynkach pocztowych umieszczone zostały szczegółowe informacje na temat zwoływanego walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad.


Pobierz PDF