Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Naftowiec” w Zielonej Górze zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 15 czerwca 2019 roku o godzinie 10 w sali Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Długiej 5 w Zielonej Górze.