Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Naftowiec ”w Zielonej Górze ul.Wyszyńskiego 11A,

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:

1. Wymiana dźwigów(wind- szt.2) w bloku przy ul.Węgierska-13 w Zielonej Górze,

2. Docieplenie dwóch ścian szczytowych budynku przy ul. Wypoczynek 17-22,,

3. Modernizacja kominów wentylacyjnych i poprawa stanu technicznego dachów w bloku

przy ul.Ptasia 25-27 oraz Podgórna 75-81 w Zielonej Górze.

4. Kompleksowa usługa kominiarska w obiektach SM,,Naftowiec”.

Więcej informacji o zakresie robót, specyfikacja istotnych warunków zamówień w siedzibie

Spółdzielni lub pod nr.tel.68 451 10 31(32), 500 156 043

Termin składania ofert mija 17.01.2020r. Godz.11,00.