Spółdzielnia Mieszkaniowa “Naftowiec” informuje, że od 1 czerwca 2019 ZWiK wprowadzi nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków. W związku z powyższym zmianie ulegną również okresy rozliczenia zużycia wody. Zużycie wody rozliczane będzie wg stanu na dzień 31 maja, 30 września i 31 grudnia.