Aktualności

Informacja dotycząca głosowania na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwał walnego zgromadzenia członków

Spółdzielni Mieszkaniowej “Naftowiec” – pobierz pdf